ลามิเนตพร้อม! ไม้พร้อม! กาวพร้อม! แต่เอ๊ะ..ขาดอะไร ใช้อะไรปาดกาวยางดีล่ะ??? บอกเลยว่าเครื่องมือที่ใช้ปาดกาวยางก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะใช้เครื่องมือผิด ถึงกับชีวิตเปลี่ยน เครื่องมือที่ว่า ช่างมืออาชีพจะเรียกกันติดปากว่า “หวี” หรือ “หวีปาดกาว” ซึ่งก็ทำมาจากแผ่นลามิเนตชิ้นเล็กๆ นั่นเอง แต่ที่สำคัญ คือ ต้องนำมาฟันเป็นซี่ๆ ให้มีลักษณะเหมือน หวี ที่ใช้หวีผม ถือเป็นเครื่องมือปาดกาวยางที่ทำเองได้ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องซื้อ

ปาดกาวอย่างมืออาชีพ ต้องปาดด้วย”หวี”

1. หวีปาดกาวคืออะไร จำเป็นมั้ย

หวีปาดกาว เป็นเครื่องมือที่ใช้ปาดกาวยาง มีลักษณะเป็นซี่ๆ เหมือนหวีที่ใช้หวีผม ส่วนใหญ่ทำมาจากลามิเนต ที่นำมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดกว้างประมาณ 4 นิ้ว สูงประมาณ 3 นิ้ว (ขนาดความกว้างและสูง อาจบวกลบเล็กน้อย แล้วแต่ความถนัดของผู้ปาดกาว) การใช้หวีปาดกาวในการทากาวยางสำคัญมาก เพราะเวลาปาดกาวยางจะใช้ด้านที่เซาะร่องปาด กาวก็จะไหลออกมาตามซี่ฟัน ทำให้มีเนื้อกาวบนหน้าชิ้นงานเพียงพอสำหรับการยึดเกาะ หากใช้เพียงลามิเนตเรียบๆในการปาดกาวยาง (ไม่ทำเป็นซี่ๆ) เวลาปาดกาวยาง กาวจะไม่เกาะบนผิวชิ้นงาน ทำให้แทบไม่มีเนื้อกาวอยู่บนชิ้นงานเลย และอาจทำให้เกิดปัญหาด้านการยึดเกาะในระยะยาว เพราะฉะนั้นการทำหวีปาดกาว อาจใช้เวลา แต่รับรองว่าจะได้ผลงานที่ดีกว่าแน่นอน

ปาดกาวยางด้วย”หวี” ทำให้มีเนื้อกาวบนหน้าชิ้นงานเพียงพอ

2. อุปกรณ์ และ วิธีง่ายๆในการทำ “หวีปาดกาว”

อุปกรณ์ที่ใช้ทำหวีปาดกาว
1. เลื่อยปังตอ
2. ลามิเนต

มีดปังตอ ใช้สำหรับเซาะร่อง

วิธีทำหวีปาดกาวยาง

  1. ตัดลามิเนต เป็นชิ้นเล็ก ขนาดกว้างประมาณ 4 นิ้ว สูงประมาณ 3 นิ้ว (บวกลบเล็กน้อย แล้วแต่ความถนัดในการจับ)
  2. นำลามิเนตที่ตัดมาวางบนโต๊ะ โดยวางให้ส่วนขอบของด้านกว้าง เลยออกมานอกขอบโต๊ะเล็กน้อย ประมาณ ¼ -½ เซนติเมตร (อย่าวางยื่นออกมาเยอะ เพราะจะทำให้เลื่อยยากขึ้น!)
  3. ถือเลื่อยปังตอเอียงประมาณ 30-45 องศา ค่อยๆเลื่อยขอบลามิเนตที่ยื่นออกมาให้เป็นซี่ๆ ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร และแต่ละซี่ให้อยู่ห่างกันประมาณ 3 มิลลิเมตร *สำคัญมาก* เวลาเลื่อย ให้เลื่อยเฉพาะผิวหน้าของลามิเนต เลื่อยไม่ต้องลึก ให้พอเป็นร่อง และระวังไม่ให้ทะลุไปด้านหลัง โดยสามารถสังเกตได้โดยเวลาพลิกไปด้านหลังจะต้องไม่มีซี่
  4. Tip : วางนิ้วโป้งลงบนลามิเนตใกล้ๆส่วนที่จะเลื่อย เพื่อใช้เป็นไกด์ในการฟัน

สินค้าในบทความ