เอสบี สารละลายกาว

น้ำยาใช้เพื่อผสมในกาวยางเมื่อกาวข้นหนืดเกินไป ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเก็บกาวยางไว้เป็นเวลานานในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดฝาไม่สนิท น้ำยาจะช่วยลดความหนืดของกาวยาง ให้กาวเหลวขึ้น ทำหน้าที่เป็น Thinning agent

 • ผสมเพื่อเจือจางกาวยาง ลดค่าความหนืดของกาวให้กาวเหลวขึ้น ง่ายต่อการทา หรือพ่น
 • ใช้ได้กับทั้งกาวยางชนิดทา และกาวยางชนิดพ่น
 • เมื่อใช้ในปริมาณที่พอดี จะไม่เปลี่ยนแปลงคุณภาพการยึดเกาะของกาวยาง
 • ผสมเข้ากับกาวยางได้เป็นเนื้อเดียว เมื่อคนให้เข้ากันอย่างดี น้ำยาไม่แยกชั้น
 • บรรจุขนาด
  1 ลิตร
 • การใช้งาน
  ค่อยๆเทสารละลายกาวSB ผสมในกาวยาง และคนไปเรื่อยๆจนเข้ากันอย่างดี **เพื่อให้คุณภาพการยึดเกาะของกาวยางไม่เปลี่ยนแปลง แนะนำให้ใช้ปริมาณเล็กน้อยในแต่ละครั้ง เพื่อทำให้กาวยางบางลงจนได้ความข้นหนืดที่ต้องการ
 • ข้อควรคำนึง
  เมื่อกาวยางเปลี่ยนสภาพเป็นก้อนแข็งแล้ว จะไม่สามารถใช้น้ำยาละลายได้
วีดีโอ