1. ความหนืด คืออะไร และส่งผลอย่างไรต่อกาว

ความหนืด เป็นตัววัดความข้นของกาว ยิ่งความหนืดสูง กาวก็จะยิ่งข้นขึ้น กาวยางชนิดพ่น หรือกาวสเปรย์ มีความหนืดต่ำ เพื่อที่จะสามารถพ่นออกมาเป็นละอองจากกาพ่นได้ ในขณะที่กาวยางชนิดทา จะมีความหนืดที่สูงกว่า เพื่อให้สามารถเกลี่ยปาดได้ง่าย

ความหนืด มีผลกับวิธีการและความยาก/ง่าย ในการใช้งานของกาว ตัวอย่างเช่น กาวยางพ่น ควรมีความหนืดต่ำ เพราะหากมีความหนืดที่สูงเกินไป จะไม่สามารถพ่นออกมาจากหัวกาพ่นกาวได้ หรือ พ่นได้ไม่เป็นละออง เช่นกันกับกาวยางชนิดทา หากข้นหนืดเกินไป เมื่อปาดไปแล้วอาจเป็นก้อน หรือต้องใช้แรงในการปาดมากกว่าปกติ

อย่างไรก็ตาม คนมักมีความเชื่อที่ผิดว่า ความหนืด กับแรงยึดเกาะ มีความสัมพันธ์กัน แต่นั่นไม่เป็นความจริง ยกตัวอย่างเช่น กาวยางชนิดพ่น แม้จะมีค่าความหนืดต่ำ แต่ก็อาจมีแรงยึดเกาะที่สูงกว่ากาวยางชนิดทา ก็เป็นไปได้

2. สาเหตุที่ทำให้กาวยางข้นหนืดขึ้น

กาวยาง โดยปกติแล้วจะข้นขึ้น หรือมีความหนืดที่สูงขึ้น ตามกาลเวลาที่เก็บไว้เป็นปกติอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม กาวยางโดยส่วนมากจะมีส่วนผสมของ Anti-oxidant หรือสารยืดเวลา ทำให้ความหนืดจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

อย่างไรก็ตาม ความหนืดจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น เมื่อสัมผัสกับอากาศและลม นั่นก็เพราะว่า เมื่อกาวสัมผัสกับอากาศ สารละลายในกาวจะค่อยๆระเหยออก ทำให้กาวยางข้นหนืดขึ้นนั่นเอง เช่น เปิดฝากาวยางแล้วไม่ปิดฝาให้สนิท หรือเทกาวใส่ภาชนะเล็ก แล้วปล่อยทิ้งไว้

3. วิธีแก้ไข

วิธีแก้ไขง่ายๆเริ่มจากการเทใช้งาน คือ เมื่อต้องการใช้กาวยาง แนะนำให้เทกาวยางใส่ภาชนะขนาดเล็ก เท่าที่พอใช้ แล้วปิดฝาบรรจุภัณฑ์กาวให้แน่น เพื่อให้อากาศหลุดรอดเข้าไปน้อยที่สุด การทำแบบนี้ ก็จะเป็นการช่วยยืดระยะเวลากาวยางอีกด้วย

แต่หากมีกาวยางที่ข้นหนืดแล้ว แนะนำให้ใช้ สารละลายกาว SB น้ำยาใช้เพื่อผสมในกาวยางเมื่อกาวข้นหนืดเกินไป ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเก็บกาวยางไว้เป็นเวลานานในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดฝาไม่สนิท น้ำยาจะช่วยลดความหนืดของกาวยาง ให้กาวเหลวขึ้น ทำหน้าที่เป็น Thinning agent สารละลายกาว SB สามารถใช้ได้กับทั้งกาวยางชนิดทา และกาวยางชนิดพ่น

  • วิธีใช้งาน

ค่อยๆเทสารละลายกาวSB ผสมในกาวยาง และคนไปเรื่อยๆจนเข้ากันอย่างดี **เพื่อให้คุณภาพการยึดเกาะของกาวยางไม่เปลี่ยนแปลง แนะนำให้ใช้ปริมาณเล็กน้อยในแต่ละครั้ง เพื่อทำให้กาวยางบางลงจนได้ความข้นหนืดที่ต้องการ

  • ข้อควรคำนึง :

เมื่อกาวยางเปลี่ยนสภาพเป็นก้อนแข็งแล้ว จะไม่สามารถใช้น้ำยาละลายได้

การใช้สารละลายกาว ในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการยึดเกาะของกาวยางในระยะยาว จึงแนะนำให้ค่อยๆเทผสมทีละนิด

สินค้าในบทความ