คำถามที่คนถามเราเข้ามาเยอะที่สุด บ่อยที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นคำถามยอดฮิต “กาวยาง 1ปี๊บ ทาลามิเนตได้พื้นที่เท่าไหร่ ทาไม้ได้กี่แผ่น” เพราะการคำนวณปริมาณกาวให้เพียงพอต่อพื้นที่ทากาว เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซื้อน้อยไป ก็ต้องเสียเวลาไปซื้อเพิ่ม ส่วนถ้าซื้อมาเกิน ก็จะเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

กาวยางชนิดทา 1 ปี๊บ (บรรจุ 15 ลิตร) ทาได้พื้นที่เท่าไหร่

กาวยาง 1 ปี๊บนั้นส่วนมากจะบรรจุ 15 ลิตร โดยสามารถทาลามิเนตแผ่นไซส์มาตรฐาน 122 x 244 cm. (4″ x 8″) ได้อยู่ที่ประมาณ 11 – 14 แผ่น…หรือหากคิดเป็นตารางเมตรแล้ว กาวยาง 1 ปี๊บทาได้พื้นที่ประมาณ 30 – 40 ตารางเมตร

กาวยาง 1 ปี๊บทาพื้นที่ได้ 30-40 ตารางเมตร

ทั้งนี้ ตัวเลขข้างต้นเป็นเพียงแค่การประมาณเท่านั้น เพราะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้งานกาวยาง เช่น วัสดุที่ดูดซึมกาวมาก อย่างไม้ MDF ก็ควรจะทากาวยาง 2 รอบ รวมไปถึงความหนา-บางในการทากาวบนผิววัสดุของช่าง

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้งานกาวยางที่มีปริมาณเนื้อกาวมาก ก็จะช่วยให้ทาพื้นที่ได้มากขึ้น เนื่องจากหากกาวยางมีปริมาณเนื้อกาวน้อย หรือกาวเหลวใสเกินไป เมื่อทากาวลงบนผิววัสดุ วัสดุก็จะดูดซึมกาวไปเยอะ ทำให้จำเป็นต้องทากาวยางถึง 2 รอบบนผิววัสดุเพื่อให้เกิดแรงยึดเกาะที่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเลือกใช้กาวยางสำหรับงานตบแต่งของคุณ ก็ควรเลือกใช้กาวยางที่มีปริมาณเนื้อกาวเยอะ ผ่านมาตรฐานปริมาณเนื้อกาว อย่าง กาวยาง SB สูตรพิเศษ เป็นต้น

กาวยาง SB สูตรพิเศษ ปริมาณเนื้อกาวเยอะ ผ่านมาตรฐานที่สมอ. กำหนดไว้

สินค้าในบทความ